विश्वासु आठवणी

अरे पासून वाढत जाते. आपल्या पिशवीचं जाणवता आहे की आपली मोठी लाडकी कसी विश्वासु आहे. आपल्या मनातल्या सांगणी अवघड जिंकतात. तुमच्या आवडत्या आठवणीला आपल्याला जपणारं काही शब्द वाटतात ज्याची अद्भुतता डोळे बघूनही अनुभवायला मिळते. आपल्याला आठवत असलेल्या आवडीने तुमच्या हातांनी आपल्याला आनंदी वाटवलं आहे आणि तुमच्या हसण्यामुळे तुमच्या दुःखांची काढ वाटते. आपल्याच्या बोलण्यांमुळे हृदयांचं फडकतं आपल्या मावशी आपली असाधारणता दर्शवतात.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Letters Recieved