क्लासची मस्ती!

“पत्र”
माझं क्लास अतापर असताना अत्यंत आनंद वाटतंय. मानवी मॅम आणि सेलिन मॅम शिकवतात, हे खूप छान वाटतंय. तर माझं आनंद वाढतंय की, नंदिन मॅम क्लासातून जातात जेणेकरून अनुष्का खूप रडते. क्लासच्या अंतरावर लॉयल जायचं तर आपलं मस्ती करायलाच लागतंय. भैरवी मॅम आणि अली सरांना खूप त्रास देतोय.

तुमची,
संस्कृती शेळके


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Letters Recieved